Geacht BSV-lid,

Hierbij nodig ik u uit voor de Algemene Ledenvergadering van BSV op vrijdag 30 augustus 2019 vanaf 20.00 uur in ons speellokaal, Dependance Sport & Beweging van RSG ‘t Rijks, Rijtuigweg 4, 4611 EL Bergen op Zoom

Agenda
1. Opening + vaststellen agenda + mededelingen
2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag jeugdleider
5. Jaarverslag competitieleider
a. Interne Competities
b. Externe Competities
c. Huldiging kampioenen
6. Jaarverslag penningmeester
a. Balans
b. Begroting
c. Kascontrolecommissie
d. Contributievoorstel
​​7. Bestuursverkiezingen:
Secretaris Pieter-Jan Demmers en jeugdleider Oliver de Hert zijn ​beiden ​aftredend en herkiesbaar.
​Het bestuur is nog steeds op zoek naar een lid dat tot het bestuur wil toetreden als Competitieleider.​ Pieter-Jan Demmers neemt deze functie momenteel waar. Kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris.​

Pauze

​8. Interne competities​ en clubkampioenschap​
​9​. Externe competities
a. Aantal teams KNSB zaterdagcompetitie
b. Aantal teams NBSB avondcompetitie
c. Aantal teams NBSB bekercompetitie
​10. Stand van zaken nieuwe website
11. Resultaten enquête
12. Ideeën vanuit de leden
​1​3​. Wat verder ter tafel komt
1​4​. Rondvraag en sluiting

De stukken voor de ALV kunt u vanaf ongeveer een week voor de vergadering downloaden van de BSV-website www.bozschaak.nl. Tijdens de ledenvergadering zijn papieren exemplaren van de stukken beschikbaar.

Graag tot ziens op vrijdag 30 augustus.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld; indien u verhinderd bent ontvang ik graag uw afmelding.

Met vriendelijke groet,
Pieter-Jan Demmers
Secretaris BSV

Deze uitnodiging is zojuist per mail verzonden aan alle senior-leden op het van hun bekende mailadres. Indien u de mail niet heeft ontvangen, is deze mogelijk in uw spambox beland.
Leden die, om welke reden dan ook, geen uitnodiging per mail hebben ontvangen, gelieve deze mededeling op de website als uitnodiging te beschouwen.