Geacht BSV-lid,

Hierbij nodig ik u uit voor de Algemene Ledenvergadering van BSV op vrijdag 31 juli 2020 vanaf 20.00 uur in ons speellokaal, Dependance Sport & Beweging van RSG ‘t Rijks, Rijtuigweg 4, 4611 EL Bergen op Zoom.

Vanwege de huidige coronaregels zullen we steeds anderhalve meter afstand van elkaar houden.

Agenda
1. Opening + vaststellen agenda + mededelingen
2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag jeugdleider
5. Jaarverslag competitieleider
a. Interne Competities
b. Externe Competities
c. Huldiging kampioenen
6. Jaarverslag penningmeester
a. Balans
b. Begroting
c. Kascontrolecommissie
d. Contributievoorstel
7. Bestuursverkiezingen
- Penningmeester Kees de Looff is aftredend en herkiesbaar.
- Waarnemend competitieleider Pieter-Jan Demmers is aftredend. Hij wil graag worden opgevolgd door een nieuwe competitieleider, bij voorkeur iemand die ook zitting wil nemen in het bestuur. Het is ook mogelijk om competitieleider te worden zonder bestuursfunctie, in dat geval zal Pieter-Jan vanuit het bestuur de nieuwe competitieleider begeleiden. Belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur.

Pauze

8. Interne competities en clubkampioenschap
9. Externe competities

a. Mogelijke samenwerking met De Pion Roosendaal
b. Aantal teams KNSB zaterdagcompetitie
c. Aantal teams NBSB avondcompetitie
d. Aantal teams NBSB bekercompetitie
10. Stand van zaken nieuwe website
11. Resultaten enquête
12. Jubileumjaar 2021: BSV bestaat 75 jaar
13. Wat verder ter tafel komt
14. Rondvraag en sluiting

De stukken voor de ALV kunt u vanaf ongeveer een week voor de vergadering downloaden van de BSV-website www.bozschaak.nl. Tijdens de ledenvergadering zijn papieren exemplaren van de stukken beschikbaar.

Graag tot ziens op vrijdag 31 juli.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Uiteraard is het aan uzelf om te overwegen of u bij de Vergadering aanwezig wilt zijn, rekening houdend met uw gezondheid en het besmettingsrisico.
Indien u niet aanwezig bent ontvang ik graag uw afmelding.

Met vriendelijke groet,
Pieter-Jan Demmers
Secretaris BSV

Deze uitnodiging is zojuist per mail verzonden aan alle senior-leden op het van hun bekende mailadres. Indien u de mail niet heeft ontvangen, is deze mogelijk in uw spambox beland.
Leden die, om welke reden dan ook, geen uitnodiging per mail hebben ontvangen, gelieve deze mededeling op de website als uitnodiging te beschouwen.