Doorgaan naar de inhoud

B.S.V. Bergen op Zoom

Website voor en door de Bergen op Zoomse Schaakvereniging

Archief

Categorie: Agenda

Geacht BSV-lid,

Hierbij nodig ik u uit voor de Algemene Ledenvergadering van BSV op vrijdag 30 augustus 2019 vanaf 20.00 uur in ons speellokaal, Dependance Sport & Beweging van RSG ‘t Rijks, Rijtuigweg 4, 4611 EL Bergen op Zoom

Agenda
1. Opening + vaststellen agenda + mededelingen
2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag jeugdleider
5. Jaarverslag competitieleider
a. Interne Competities
b. Externe Competities
c. Huldiging kampioenen
6. Jaarverslag penningmeester
a. Balans
b. Begroting
c. Kascontrolecommissie
d. Contributievoorstel
​​7. Bestuursverkiezingen:
Secretaris Pieter-Jan Demmers en jeugdleider Oliver de Hert zijn ​beiden ​aftredend en herkiesbaar.
​Het bestuur is nog steeds op zoek naar een lid dat tot het bestuur wil toetreden als Competitieleider.​ Pieter-Jan Demmers neemt deze functie momenteel waar. Kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris.​

Pauze

​8. Interne competities​ en clubkampioenschap​
​9​. Externe competities
a. Aantal teams KNSB zaterdagcompetitie
b. Aantal teams NBSB avondcompetitie
c. Aantal teams NBSB bekercompetitie
​10. Stand van zaken nieuwe website
11. Resultaten enquête
12. Ideeën vanuit de leden
​1​3​. Wat verder ter tafel komt
1​4​. Rondvraag en sluiting

De stukken voor de ALV kunt u vanaf ongeveer een week voor de vergadering downloaden van de BSV-website www.bozschaak.nl. Tijdens de ledenvergadering zijn papieren exemplaren van de stukken beschikbaar.

Graag tot ziens op vrijdag 30 augustus.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld; indien u verhinderd bent ontvang ik graag uw afmelding.

Met vriendelijke groet,
Pieter-Jan Demmers
Secretaris BSV

Deze uitnodiging is zojuist per mail verzonden aan alle senior-leden op het van hun bekende mailadres. Indien u de mail niet heeft ontvangen, is deze mogelijk in uw spambox beland.
Leden die, om welke reden dan ook, geen uitnodiging per mail hebben ontvangen, gelieve deze mededeling op de website als uitnodiging te beschouwen.

In juli en augustus organiseren we weer het Zomerschaak.

Net als vorig jaar schaken we op de meeste zaterdagmiddagen in juli en augustus in de Bibliotheek.
Daarnaast heeft het Markiezenhof aan BSV gevraagd om op de dinsdagen en de donderdagen in de zomervakantie te assisteren bij “Schaken in ‘t Hof”. Daar zal onder andere met grote schaakstukken kunnen worden gespeeld.
Hiervoor wordt ook reclame gemaakt, onder andere op de website van het Markiezenhof: https://www.markiezenhof.nl/ontdek-het-paleis/zien-doen/activiteiten/schaken-in-t-hof.

De schaakactiviteit is steeds van 13 tot 16 uur, alleen op de zaterdag van de Krabbenfoor willen we van 11 tot 5 aanwezig zijn. Zie voor details de BSV-agenda.

Voor al deze activiteiten is de inzet van onze leden nodig: we willen dat er iedere dag minstens twee leden van BSV aanwezig zijn om de schaak-activiteiten te begeleiden (op de zaterdag van de Krabbenfoor liefst meer leden). We hopen dan ook dat iedereen een paar keer mee kan en wil helpen bij deze activiteiten. Het is goede reclame voor BSV!
De senioren van BSV uit Bergen op Zoom en omgeving hebben een mail gekregen waarin ze wordt gevraagd aan te geven wanneer ze kunnen helpen.

En natuurlijk hopen we dat veel leden, ook wanneer ze niet als begeleider aanwezig zijn, wel een aantal keren deelnemen aan de schaakactiviteiten.

Meld je dus aan bij Henk van Houten of bij de secretaris.

Geachte leden van de Bergen op Zoomse Schaakvereniging,

Hierbij nodig ik u uit voor een extra Algemene Ledenvergadering, te houden op vrijdag 10 mei 2019 om 20:00 uur op onze speellocatie, Dependance Sport & Beweging van RSG ‘t Rijks, Rijtuigweg 4, 4611 EL Bergen op Zoom.

Agenda:
1 Opening + vaststellen agenda + mededelingen
2 Notulen vorige Algemene Ledenvergadering (op te vragen bij de secretaris)
3 Bestuursverkiezingen (penningmeester)
4 Wat verder ter tafel komt
5 Rondvraag
6 Sluiting

Sinds zondag 14 april fungeert voorzitter Henry Groenveld als waarnemend penningmeester. Het bestuur heeft Kees de Looff bereid gevonden de nieuwe penningmeester te worden, we willen hem graag op korte termijn installeren tijdens een extra Algemene Ledenvergadering.

Deze uitnodiging is vandaag ook per mail verzonden aan alle senior-leden op het van hun bekende mailadres. Indien u de mail niet heeft ontvangen, is deze mogelijk in uw spambox beland.
Leden die, om welke reden dan ook, geen uitnodiging per mail hebben ontvangen, gelieve deze mededeling op de website als uitnodiging te beschouwen.

Vrijdag 15 maart is er geen clubavond, omdat onze speelruimte niet beschikbaar is.
De dag erna kunnen we de schade inhalen in de externe KNSB-competitie.

Op vrijdag 21 december spelen we weer het traditionele Gongtoernooi. Alle deelnemers gaan met een prijs in natura naar huis. Ook de tombola staat weer op het programma.

Aanvang 20:00 in onze gebruikelijke speellocatie: Dependance Sport & Beweging van RSG ‘t Rijks, Rijtuigweg 4, 4611 EL  Bergen op Zoom. Rond middernacht zijn we klaar.

De BSV-agenda op www.bozschaak.nl/agenda/ is aangevuld met het vrijdagavondprogramma voor de rest van het seizoen. Een en ander natuurlijk onder voorbehoud van wijzigingen.

Op vrijdag 5 oktober kunnen we niet terecht in ons speellokaal, deze clubavond vervalt dus.

Zaterdag 6 oktober spelen we met de drie zaterdagteams een thuiswedstrijd. Vanaf 12 uur richten we de speelzaal in, hulp is welkom!

nsw-logoIn het kader van de Nationale Sportweek spelen de BSV-jeugdschakers van stap 2 aanstaande dinsdag, 18 september, tussen half 7 en half 8 bij Albert Heijn aan de Glacisstraat.

​​Beste BSV-er,

Op 31 augustus 2018 staat de Algemene Ledenvergadering van BSV gepland.

Hierbij nodig ik jullie namens het bestuur van harte uit om aanwezig te zijn en deel te nemen.
De ALV vindt plaats in ons clublokaal: Dependance Sport & Beweging van RSG ‘t Rijks, Rijtuigweg 4, 4611 EL Bergen op Zoom

De vergadering begint om 20.00 uur stipt.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening + vaststellen agenda + mededelingen
2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag jeugdleider
5. Verslag competitieleider
_ a. Interne Competities
_b. Externe Competities
_c. Huldiging kampioenen
6. Jaarverslag penningmeester
_a. Balans
_b. Begroting
_c. Kascontrolecommissie
_d. Contributievoorstel

Pauze

7. Bestuursverkiezingen:
Voorzitter Henry Groenveld en bestuurslid Frank Lambregts zijn aftredend, en stellen zich beiden herkiesbaar.
Fred Kaijser heeft aangegeven zijn functie wegens tijdgebrek te willen neerleggen.
Voorstel vanuit het bestuur is om Pieter-Jan Demmers de functie van secretaris te laten bekleden.
Vanwege het doorschuiven van Pieter-Jan Demmers ontstaat een vacature voor de bestuursfunctie competitieleider (verantwoordelijk voor de externe competitie, en voor aansturing van de wedstrijdleider interne competitie). Kandidaten wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk bij de secretaris te melden (secretaris@bozschaak.nl).
Wesley Hopmans heeft zich aangemeld als wedstrijdleider interne competitie, echter niet als bestuurslid.
Daarnaast is volgens het bestuur meer aandacht voor het onderdeel PR nodig. Alexander van ‘t Hoff wordt voorgedragen voor deze bestuursfunctie.

8. Interne competities
9. Externe competities
_a. Aantal teams KNSB zaterdagcompetitie
_b. Aantal teams NBSB avondcompetitie
_c. Aantal teams NBSB bekercompetitie
10. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de gevolgen voor BSV
11. Wijziging reglementen
12. Wat verder ter tafel komt
13. Rondvraag en sluiting

Het jaarboekje met de vergaderstukken komt beschikbaar via de website zodra het gereed is.

Deze uitnodiging is vanavond ook per mail verzonden aan alle senior-leden op het van hun bekende mailadres. Indien je de mail niet ontvangen hebt, is deze mogelijk in je spambox beland.
Leden die, om welke reden dan ook, geen uitnodiging per mail hebben ontvangen, gelieve deze mededeling op de website als uitnodiging te beschouwen.

zomerschaakIedere zaterdagmiddag in juli en augustus van 1 tot 4 is iedereen welkom in de Bergse bibliotheek aan de Kortemeestraat voor het Zomerschaak, ook tijdens de vakantiesluiting van de bibliotheek.

Een eerste kennismaking met het schaakspel, een partijtje schaak spelen, deelnemen aan een schaakclinic of een andere schaakactiviteit, het kan allemaal.

Zaterdag 7 juli trappen we af met champagne en een simultaan tegen Angelique Osinga en André van der Graaf.