Doorgaan naar de inhoud

B.S.V. Bergen op Zoom

Website voor en door de Bergen op Zoomse Schaakvereniging

Archief

Categorie: Bestuur

In de Algemene Ledenvergadering van 10 mei 2019 is Kees de Looff geïnstalleerd als penningmeester.

Samenstelling Bestuur BSV sinds 10 mei 2019:

Voorzitter: Henry Groenveld (voorzitter@bozschaak.nl)

Secretaris: Pieter-Jan Demmers (secretaris@bozschaak.nl)

Penningmeester: Kees de Looff (penningmeester@bozschaak.nl)
Rekeningnummer BSV: 544081 (ING); IBAN: NL33INGB0000544081, BIC-code: INGBNL2A

Jeugdleider: Oliver de Hert (jeugdleider@bozschaak.nl)

Competitieleider: Pieter-Jan Demmers (competitieleider@bozschaak.nl)
Coördinator interne competitie: Wesley Hopmans
Coördinator zaterdagcompetitie: Pieter-Jan Demmers
Coördinator avondcompetitie: André van der Graaf
Coördinator NBSB-beker: René Punt

Algemene zaken: Frank Lambregts (materiaal@bozschaak.nl)
en Alexander van ‘t Hoff (kadervorming@bozschaak.nl)