Maand: augustus 2023

Vergaderstukken en jaarboek

De vergaderstukken voor de ALV van 1 september 2023, tevens jaarboek BSV 2023-2024, kun je hier downloaden. Dit bestand is ook aan alle senior-leden gemaild. Tijdens de ledenvergadering is een aantal papieren exemplaren aanwezig.

Categories: Algemeen

Indeling zaterdagcompetitie bekend

De KNSB heeft de definitieve indeling van de zaterdagcompetitie 2023-2024 gepubliceerd.

BSV 1 (Klasse 4G):
16 september 2023 (thuis): BSV 1 – De Stukkenjagers 4
7 oktober (uit in Tilburg): De Drie Torens 2 – BSV 1
4 november (uit): oneven, tenzij er nog een team aan de poule wordt toegevoegd
25 november (thuis): BSV 1 – DSC Dongen
16 december 2023 (uit in Goirle): EGS 1 – BSV 1
3 februari 2024 (thuis): BSV 1 – Waalwijk 1
2 maart (uit in Tilburg): KiNG 2 – BSV 1
23 maart (thuis): BSV 1 – De Raadsheer 1
20 april 2024 (uit in Oosterhout): D4 1 – BSV 1

BSV 2 (Klasse 6I):

7 oktober 2023 (uit in Roosendaal): De Pion 3 – BSV 2
4 november (uit): oneven, tenzij er nog een team aan de poule wordt toegevoegd
25 november (thuis): BSV 2 – De Baronie 4
16 december 2023 (uit in Kruiningen): De Zwarte Dame 2 – BSV 2
3 februari 2024 (thuis): BSV 2 – De Stukkenjagers 7
2 maart (uit in Zundert): De Raadsheer 2 – BSV 2
23 maart 2024 (thuis): BSV 2 – ‘t Paardje 1

Reserve-speeldagen: 25 mei en 15 juni 2024.

Categories: BSV 1 BSV 2

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering BSV vrijdag 1 september 2023

Op vrijdag 1 september 2023 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van BSV. We beginnen om 20.00 uur, locatie is onze vaste speellocatie: Dependance Sport & Beweging van RSG ‘t Rijks, Rijtuigweg 4 in Bergen op Zoom.
Alle leden zijn vandaag per mail uitgenodigd om deel te nemen aan deze vergadering.

Agenda van de Algemene Ledenvergadering:

 1. Opening, vaststellen agenda, ingekomen stukken en mededelingen
 2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Jaarverslag jeugdleider
 5. Jaarverslag competitieleiders
  Jeugdschaak
  Interne competities
  Externe competities
  Huldiging kampioenen
 6. Jaarverslag penningmeester
  Balans
  Begroting
  Winst- en Verliesrekening
  Kascontrolecommissie
  Contributievoorstel
  Benoemen nieuwe kascontrolecommissie
 7. Voorstel lid van verdienste en erelid
 8. Bestuursverkiezingen
  Voorzitter Henry Groenveld heeft al vaker aangegeven te willen stoppen als voorzitter. Belangstellenden voor het voorzitterschap kunnen zich melden bij het bestuur. Henry is bereid om zo nodig nog een deel van het jaar in functie te blijven om zijn opvolger in te werken
  Penningmeester Kees de Looff is regulier aftredend en herkiesbaar
  Competitieleider intern Wesley Hopmans is regulier aftredend en herkiesbaar
  Competitieleider extern Pieter-Jan Demmers is regulier aftredend en herkiesbaar, maar zou deze bestuursfunctie graag overdragen aan een nieuw bestuurslid
 9. Continuïteitscommissie

Pauze

 1. Interne competities en clubkampioenschap
 2. Jeugdschaak
 3. Externe competities
  Aantal teams KNSB Zaterdagcompetitie
  Aantal teams NBSB Avondcompetitie
  Aantal teams NBSB Bekercompetitie
 4. Statuten, huishoudelijk reglement en andere reglementen
 5. Wat verder ter tafel komt
 6. Rondvraag en sluiting

De stukken voor de vergadering zijn ongeveer een week tevoren beschikbaar via de website, en ik verzend ze per mail.
Ook zijn er papieren exemplaren van de vergaderstukken aanwezig tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Categories: Agenda Algemeen

Twee Snelschaakkampioenen BSV

Vanavond speelden we het interne Snelschaakkampioenschap 2022-2023. Ondanks de zomervakantie streden er 11 schakers om de titel. De winst werd gedeeld door Xander van Doorn en Tim Bogers, met ieder één verliespartij.

PosNaamScore1234567891011
1Xander van Doorn9x1111011111
2Tim Bogers90x111111111
3Angelique van der Graaf-Osinga7,500x½1111111
4André van der Graaf7,500½x1111111
5Ton van Vliet50000x101111
6Pieter-Jan Demmers510000x10111
7Martin de Smit4000010x1011
8Piet Bruys40000010x111
9Milo Dekkers200000010x10
10Alexander van ‘t Hoff1000000000x1
11Marius Lodder10000000010x

Categories: Snelschaaktoernooi