Categorie: Agenda

Uitnodiging gongtoernooi, vrijdag 22 december

Beste leden en oudleden van BSV,

Op vrijdag 22 december houden we weer ons traditionele Gongtoernooi. 
We hebben gezocht naar een gezellige ambiance, en vonden die in de bovenzaal van 1633, het restaurant in het oude gemeentehuis van Halsteren, Dorpsstraat 22, 4661 HP Halsteren.

Parkeren kun je bij de Quirinuskerk of De Wittenhorst (of je komt natuurlijk sportief op de fiets).

De zaal is open vanaf 19 uur, we beginnen om 19.30 u. De eerste consumptie is voor rekening van de vereniging. Tussendoor wordt gezorgd voor een snack. En natuurlijk zijn er weer veel prijsjes te winnen.

We hopen op een grote opkomst.

Met vriendelijke groet,
Henry Groenveld, voorzitter BSV
Pieter-Jan Demmers, secretaris BSV

Categories: Agenda

Indeling Avondcompetitie 2023-2024 bekend

Vandaag is de indeling van de Avondcompetitie van de NBSB gepubliceerd.

BSV B is vorig seizoen gedegradeerd, maar de competitieleider heeft besloten dat beide BSV-teams komend seizoen toch weer in de eerste klasse spelen, in klasse 1B. De uitwedstrijden zijn in Eindhoven, Oisterwijk (2x), Tilburg en Waalwijk (2x). De teams uit Helmond en Veldhoven komen 2 keer naar ons toe.

André van der Graaf is gestopt als teamcoördinator (bedankt André, voor al die jaren), daarom neem ik het stokje over. Als iemand van jullie het teamcoördinatorschap wil overnemen, hoor ik het graag!

Dit is het speelschema:

Ronde 1

Vrijdag 29 septemberBSV A – BSV B

Deze avond is ons clublokaal niet beschikbaar, ik wil deze wedstrijd spelen op vrijdag 3 november (tussen ronde 2 en 3). In de zaterdagcompetitie de dag erna zijn beide zaterdagteams oneven.

Ronde 2

Dinsdag 17 oktober: WLC C – BSV A (Eindhoven)

Vrijdag 20 oktoberBSV B – HSC A

Tussenronde

Vrijdag 3 novemberBSV A – BSV B

Ronde 3

Donderdag 16 november: Waalwijk A – BSV B (Waalwijk)

Vrijdag 17 novemberBSV A – De Drie Torens B

Ronde 4

Vrijdag 8 decemberBSV A – HSC A

Vrijdag 8 decemberBSV B – Veldhoven A

Ronde 5

Donderdag 15 februari: Waalwijk A – BSV A (Waalwijk)

Donderdag 15 februari: Oisterwijk A – BSV B (Oisterwijk)

Dit wordt een lastige ronde, met een uitwedstrijd op donderdagavond voor beide teams. Bovendien is dit de week van carnaval, dus mogelijk zijn er ook mensen op vakantie. Ik ga proberen om deze wedstrijden in een andere week op donderdagavond te laten spelen.

Ronde 6

Maandag 11 maart: De Drie Torens B – BSV B (Tilburg)

Vrijdag 15 maartBSV A – Veldhoven A

Ronde 7

Donderdag 11 april: Oisterwijk A – BSV A (Oisterwijk)

Vrijdag 12 aprilBSV B – WLC C

Een en ander natuurlijk onder voorbehoud van wijzigingen.

Categories: Agenda BSV A BSV B

29 september geen clubavond!

Vrijdag 29 september 2023 is er geen clubavond. De school heeft de ruimte dan zelf nodig, vanwege een ouder-kind-activiteit.

Vrijdag 6 oktober spelen we de eerste ronde van de Rapidcompetitie.

Zaterdag 7 oktober spelen de beide BSV-teams een uitwedstrijd in de KNSB-competitie.

Categories: Agenda

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering BSV vrijdag 1 september 2023

Op vrijdag 1 september 2023 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van BSV. We beginnen om 20.00 uur, locatie is onze vaste speellocatie: Dependance Sport & Beweging van RSG ‘t Rijks, Rijtuigweg 4 in Bergen op Zoom.
Alle leden zijn vandaag per mail uitgenodigd om deel te nemen aan deze vergadering.

Agenda van de Algemene Ledenvergadering:

 1. Opening, vaststellen agenda, ingekomen stukken en mededelingen
 2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Jaarverslag jeugdleider
 5. Jaarverslag competitieleiders
  Jeugdschaak
  Interne competities
  Externe competities
  Huldiging kampioenen
 6. Jaarverslag penningmeester
  Balans
  Begroting
  Winst- en Verliesrekening
  Kascontrolecommissie
  Contributievoorstel
  Benoemen nieuwe kascontrolecommissie
 7. Voorstel lid van verdienste en erelid
 8. Bestuursverkiezingen
  Voorzitter Henry Groenveld heeft al vaker aangegeven te willen stoppen als voorzitter. Belangstellenden voor het voorzitterschap kunnen zich melden bij het bestuur. Henry is bereid om zo nodig nog een deel van het jaar in functie te blijven om zijn opvolger in te werken
  Penningmeester Kees de Looff is regulier aftredend en herkiesbaar
  Competitieleider intern Wesley Hopmans is regulier aftredend en herkiesbaar
  Competitieleider extern Pieter-Jan Demmers is regulier aftredend en herkiesbaar, maar zou deze bestuursfunctie graag overdragen aan een nieuw bestuurslid
 9. Continuïteitscommissie

Pauze

 1. Interne competities en clubkampioenschap
 2. Jeugdschaak
 3. Externe competities
  Aantal teams KNSB Zaterdagcompetitie
  Aantal teams NBSB Avondcompetitie
  Aantal teams NBSB Bekercompetitie
 4. Statuten, huishoudelijk reglement en andere reglementen
 5. Wat verder ter tafel komt
 6. Rondvraag en sluiting

De stukken voor de vergadering zijn ongeveer een week tevoren beschikbaar via de website, en ik verzend ze per mail.
Ook zijn er papieren exemplaren van de vergaderstukken aanwezig tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Categories: Agenda Algemeen

Vrijdag 30 juni geen clubavond

Vrijdag 30 juni 2023 is er geen clubavond. ‘t Rijks heeft die avond de dependance nodig voor de jaarlijkse personeelsbarbecue.
Op 7 en 21 juli spelen we de laatste twee avonden van periode 2 van de Zomercompetitie.
Tussendoor, op 14 juli, is de finale van het interne Rapidtoernooi. Als je de finalisten komt aanmoedigen kun je die avond ook zelf lekker een potje vrij schaken.

Categories: Agenda